Bred kompetens – olika typer av uppdrag

Linjon är ett traditionellt snickeri med specialkompetens inom det marina. Våra uppdrag har ett vitt spektra. För enkelhets skull har vi här delat in dem i två huvudkategorier – Båtar och Interiör. Några specialare om teknik finns under kategorierna Övrigt samt Ritningar/3D.

BÅTAR
Vi renoverar allt från små båtar till stora skepp. Under många år har vi haft förmånen att renovera flera av Waxholmsbolagets fartyg, däribland de vackra ångfartygen Storskär och Norrskär. Under denna period har båda fartygen tilldelats K-märkning efter omfattande renovering bl.a. med syfte att närma sig fartygens ursprungliga karaktär och utseende. K-märkningen tilldelades Storskär år 2008 och Norrskär år 2010. Vi har renoverat många olika typer av fartyg med byggnadsår från slutet av 1800-talet fram till idag, och har erfarenhet av många olika typer av material passande för olika tidsepoker.

INTERIÖR
Med ”interiör” menar vi allt från renovering av gamla trädetaljer till tillverkning av nya detaljer, möbler eller hela inredningar både till den privata bostaden och till företaget. Vi har också stor erfarenhet av specialritade möbler och inredningar som t.ex. kök, garderober, skåp, exponeringsarrangemang för mässor, receptionsdiskar till hotell, bardiskar, skjutdörrar, portar, 1800-tals hissar med mera. 

Tidigare uppdrag (i urval):


REDERIER / FARTYG

Merparten av Waxholmsbolagets fartyg, bland andra:
Storskär
Norrskär
Klart skepp
Strömma
Stockholms sjötrafik
Blidösundsbolaget

Kungaslupen
af Chapman
Drottningholm
Saltsjön
Djurgården 3
Motala Express
Victorina 3
Soya 3


FÖRETAG / OFFENTLIGA RUM

Skype
Quartz+co
Skanska
Djursnäs


Bildreferenser finns i bildgalleriet.