Linjon – snickeriet på Djurgårdsvarvet

Linjon – Aktiebolaget Linhult & Jonsdotter – har verkat i snickeribranschen i mer än 10 år. Vi finns på Djurgårdsvarvet i Stockholm och har under åren arbetat mycket med fartygsrenoveringar och inredningar i marina miljöer.

Våra uppdrag inkluderar också det offentliga rummet med bland annat receptioner och konferensrum och den privata bostaden. Vi tillverkar allt från enskilda detaljer eller specialritade möbler till hela inredningar. I många projekt anlitas vi även som projektledare för att samordna övriga yrkesgruppers arbete.

Den maskinpark och kompetens vi besitter idag – med utbildade finsnickare, båtbyggare, CNC-operatörer, byggarbetare, konstnärer och skickliga lackerare – gör att vi kan erbjuda en stor bredd och variation för konstruktion och tillverkning av specialsnickerier. Att utarbeta nya lösningar, konstruktioner och tekniker är en naturlig del i vår vardag, där erfarenhet och kunskap ligger som grund för utveckling.

Vårt fina snickeri på Djurgårdsvarvet är helt anpassat till aktuella krav på ljud och dammnivåer. Spånet sugs ut via en spånsugsanläggning och omvandlas till briketter i en press. Briketterna kan sedan användas vid uppvärmning.              Vår miljöpolicy skall främja och stärka företagets ställning som framtidsföretag inom miljötänkande.    Miljopolicy.pdf


Det är mycket viktigt för oss att leverera kvalitét, både vad det gäller material, arbetsgång och färdiga produkter. Pålitlighet och förtroende i relationen mellan beställare och uppdragsgivare är en självklarhet. 


Linjons lokaler på Djurgårdsvarvet i Stockholm.

Historia

Vi startade 1994 som Linhultarns Snickeri. Med lokal på Norrmälarstrand och 3 anställda utförde vi inredningsuppdrag, båtrenoveringar och tillverkade specialbeställda möbler. Företaget i bolagsform startade 2000 och 2003 flyttade vi till större lokaler i Hökarängen.

Flytten till den nyrenoverade lokalen Djurgårdsvarvet skedde 2009. Resten är, som man säger, historia.

Vi som jobbar

Johan Linhult

Johan Linhult, Försäljning
070-440 22 95 johan@linjon.se 

Sunna Jonsdotter

Sunna Jonsdotter, direktörska
070-440 22 65 sunna@linjon.se

Erik Tidman, VD

070-440 22 35 erik@linjon.se

Erland Ståhlberg erland@linjon.se

Rolf Gunnesson rolf@linjon.se

streck.png

Jonas Willems jonas@linjon.se